LEAD-IN

COMMUNICATION INTEGRATION (Nl)


By Ann Daems
,

LEAD-IN integreert

LEAD-IN heeft sinds haar ontstaan sterk ingezet op inspirerend leiderschap voor de leiders van vandaag en van morgen. In de afgelopen drie jaren hebben we meer dan 3 000 deelnemers mogen ontvangen op onze activiteiten. De activiteiten werden sterk geapprecieerd voor de geboden kwaliteit en de sterke thematiek. Maar we hebben ook vastgesteld dat het thema leidershap tevens wordt behandeld door heel wat andere organisaties waardoor de impact van onze initiatieven onvoldoende groot was.

Om de groei en de missie van LEAD-IN nog verder te kunnen uitbouwen hebben we beslist om ons aanbod vanaf heden binnen de vzw ETION te integreren. ETION is een non-profit organisatie voor beslissingsnemers met de focus op geëngageerd, ethisch verantwoord ondernemerschap. Meer dan 1300 bedrijven zijn lid van ETION.

Met deze integratie willen we enerzijds een antwoord bieden op het versnipperd aanbod van initiatieven in ons land. We zijn er van overtuigd dat door dit samengaan zowel de leden van LEAD-IN als de leden van ETION een ruimer aanbod krijgen. Anderzijds kunnen we zo meer middelen inzetten om het gedachtengoed en inhoud rond leiderschap te verdiepen en kunnen we een groter bereik creëren om onze missie ‘de promotie van een inspirerend leiderschap’ te verspreiden.

Hoe gebeurt de integratie?

LEAD-IN wordt vanaf 2018 een onderdeel van ETION. Binnen de denktank van ETION wordt ons thema leiderschap verder uitgebouwd via de aanwerving van een bijkomende medewerker. De meeste bestaande producten en concepten van LEAD-IN worden verdergezet binnen het ETION-aanbod. Voor meer info zie Q&A.

Tot slot de bedanking

Wij willen alle onze leden bedanken voor de steun, hun inspirerend leiderschap en het geloof in onze missie.

Met deze beslissing zijn we ervan overtuigd dat het gedachtengoed van LEAD-IN verder wordt gezet in een stabiele en gevestigde organisatie waarbij we een WIN-WIN creëren voor onze leden en een veel groter bereik krijgen voor onze missie.